Stap 9: Schrijf een artikel voor de wijkkrant of een andere medium. Laat deelnemers zelf een berichtje schrijven voor een buurtkrant of de schoolkrant. Dat is meteen een taaloefening.