Het spel bestaat uit een speelbord, vier verschillende categorieën kaarten met vragen, doelkaarten en een dobbelsteen.

Begin van het spel

Iedere speler zet zijn of haar pion op het speelbord, ongeveer op de plaats waar hij of zij woont of werkt. Vervolgens krijgt iedere deelnemer een doelkaart. Het nummer op de kaart correspondeert met een cijfer in een van de vakjes op het speelbord.

Het vervolg van het spel

Vanaf de beginplek reist men via een zelfgekozen route naar het reisdoel dat op de doelkaart staat. Het aantal stappen wordt bepaald aan de hand van een worp met de dobbelsteen. De vakjes op het bord hebben verschillende kleuren. Als een beurt op een gekleurd vakje eindigt, krijgt de speler een vraag van een vragenkaart met dezelfde kleur. Wie zijn of haar reisdoel bereikt, krijgt een nieuwe doelkaart met een nieuw reisdoel.

Puntentelling

Het behalen van een doel levert een speler vijf punten op. Wie een vraag heeft beantwoord krijgt één punt. Wie de meeste punten heeft gehaald is de winnaar en verdient een prijs. Het spel is afgelopen als alle vragen zijn beantwoord of als de afgesproken tijd voorbij is.