De wijkbewoner
In de Afrikaanderwijk wonen mensen van verschillende afkomst en cultuur dicht bij elkaar. Ze hebben weinig gemeenschappelijks, zodat ze niet vanzelfsprekend met elkaar in contact komen. Als je naast elkaar woont en elkaar pas leert kennen als je ruzie hebt, is de kennismaking te laat. Buurten worden fysiek opgeknapt en maar er wordt ook gewerkt aan de sociale opbouw van de wijk. Daarbij is het belangrijk dat bewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun wijk en bereid zijn om mee te doen aan schoonmaakacties, straatfeesten of inspraakavonden van de Deelgemeente. Bewoners krijgen daarbij ondersteuning van bijvoorbeeld het opbouwwerk in de wijk en van het stedelijk bureau Opzoomeren. Iedere straat kiest zijn eigen activiteiten. In een van de nieuwbouwstraten hebben bewoners bijvoorbeeld meegewerkt aan een boekje met foto's van bewoners, waarin ze zich aan elkaar voorstellen. Deze bijzondere kennismaking draagt bij aan een goede sfeer en is bovendien een goede basis voor vervolgactiviteiten.
3.