Het onderzoek en de voorbereiding
5.
Tijdens het onderzoek bleek het mogelijk om de vragen in verschillende categorie├źn in te delen:
- Allereerst zijn er persoonlijke vragen. Op iedere vraag moet het mogelijk zijn net zo persoonlijk te antwoorden als past bij de situatie. Het is belangrijk dat bewoners elkaar leren kennen. Als je pas kennis maakt tijdens een ruzie is het te laat.
- Dan zijn er meningen. Iedereen heeft wel een mening. Wie zijn mening geeft, laat zich kennen. Als je doorpraat kom je misschien wel tot een heel andere mening over een persoon of en gebeurtenis.
- Daarnaast zijn er dilemma's; wat doe je als... Hoe pak je een situatie aan en wat zit er achter een die keuze? Het onder woorden brengen van de beweegredenen kan wederzijds begrip opleveren.
- Tenslotte zijn er kennisvragen over de wijk. Wie de wijk beter leert kennen, voelt zich meer betrokken bij de wijk. Er is altijd wel een medespeler die het goede antwoord weet.

Om de aandacht centraal te houden, werden de vragen aan een bord gekoppeld. Dit speelveld kreeg de vorm van de plattegrond van de Afrikaanderwijk. Dit leverde niet alleen een spanningselement op, maar ook herkenning. Er zijn verschillende routes aangegeven. De voorzieningen in de wijk zijn de doelen, waar de speler tijdens het spel naar toe gaat. Als je in het echt in de wijk van A naar B gaat, ontmoet je hindernissen of meevallers op je pad. Dit komt terug in vragenkaarten.