De testronden
Het spel is getest door verschillende groepen van verschillende culturen, leeftijden en taalniveau's. De deelnemers hebben het spel beoordeeld op inhoud, vorm en amusementswaarde. De huiselijke kring is een bruikbare testgroep, zeker als er mensen van verschillende leeftijden meedoen. Dit spel is vervolgens getest door beleidsmedewerkers van de deelgemeente, medewerkers van een woningcorporaties, opbouwwerkers, actieve bewoners, voormalige bewoners en kinderen. Gebleken is dat het spel een eigen dynamiek heeft, die je kunt aflezen aan de snelheid waarmee de volgende speler de dobbelsteen oppakt. De reacties waren overwegend bemoedigend en positief.

Iedere testgroep had zijn eigen opmerkingen over het spel. Een wijkbewoner kwam met de waardevolle tip om er toch vooral meer vragen over de geschiedenis van de wijk in te doen. Dit kon meteen worden ondergebracht onder de rubriek kennisvragen. Een andere opmerking betrof het vastleggen van de antwoorden op de kennisvragen, zodat daar geen onenigheid over kon ontstaan. Alle tips zijn verwerkt in de eindversie van het spel.

7.