De speelplekken
Dit spel is ontwikkeld in samenwerking met de Bewonersorganisatie van de Afrikaanderwijk. Het opbouwwerk beschikt over goede contacten om het spel op verschillende lokaties te laten spelen met verschillende doelgroepen uit de wijk. Het spel kan door veel uiteenlopende groepen gespeeld worden. In deze wijk zijn dat bovenbouwleerlingen van verschillende basisscholen in de wijk, ouders van die leerlingen, ouderen in het bejaardenhuis Maasveld, taalgroepen, moskeegangers, bewoners van een bepaalde straat, werknemers van de stadsreiniging en allochtone organisaties.

Het streven was om binnen een jaar tien spelronden in de wijk te spelen met verschillende groepen. In februari 2007 is de afsluiting van het project met een finale waar alle winnaars van vorige ronden voor uitgenodigd worden.

Lees het verslag van de speelronden van het Afrikaanderspel.
Lees de instructies over het maken en het spelen van een wijkspel.
8.